FELHÍVÁS

a Békés Megyei Vizsgaközponttal történő együttműködésre

szakmai és képesítő vizsgák lebonyolítására

 

A Békés Megyei Vizsgaközpont a 2019. évi szakképzésről szóló LXXX. törvényben (továbbiakban Szkt.) meghatározott tevékenységéhez a honlapon (https://gyvk.hu/) található szakmák, szakképesítések tekintetében vizsgatevékenység lebonyolítására vizsgahelyszínt biztosító együttműködő partnereket keres.

Vizsgahelyszínt biztosíthat az a partner, amely valamely, a vizsgaközpont honlapján szereplő szakmák, szakképesítések vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.

Szakmák tekintetében a szükséges személyi és tárgyi feltételeket a Képzési és kimeneti követelmények – A vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai pontjai – tartalmazzák, melyek a https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt linken találhatók.

Szakképesítések tekintetében a Programkövetelmények – A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása pontjai – részletezik a feltételeket a https://szakkepesites.ikk.hu/ linken.

Amennyiben vállalkozása a szakmai és képesítő vizsgatevékenységek lebonyolításához rendelkezik a megfelelő személyi, tárgyi feltételekkel és szándékában áll a vizsgaközponttal együttműködni, abban az esetben kérjük az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelezze azt.

E-mail: vizsgakozpont@gyvk.hu

Telefon: +36 66/561-420/344-es mellék

A személyi és tárgyi feltételek teljesülése esetén – amelyről a vizsgaközpont helyszíni szemle alkalmával győződhet meg – a felek között együttműködési szándéknyilatkozat kerül aláírásra.