Pályázati felhívások

Pályázati felhívás Vizsgáztatói és szakértői névjegyzékbe történő regisztráláshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Békés Megyei Vizsgaközpont

Vizsgáztatói és szakértői névjegyzékbe történő regisztráláshoz

A Békés Megyei Vizsgaközpont a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben meghatározott tevékenységéhez vizsgáztatókat és szakértőket keres.

Megpályázható vizsgáztatói feladatok:

 • ellenőrzési feladatokat ellátó tag (vizsgafelügyelő) a szakképesítések képesítő vizsgáira,
 • mérési feladatokat ellátó tag,
 • értékelési feladatokat ellátó tag.

Megpályázható szakértői feladatok:

 • írásbeli feladat készítő a szakképesítések képesítő vizsgáira,
 • projektfeladat készítő,
 • feladat véleményező.

A pályázaton történő részvétel feltételei:

 • A pályázó rendelkezik a vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételeivel. (12/2020. (II.7.) Korm. rend. 134. §)
 • A pályázat mellékleteként szereplő nyilatkozat aláírása.
 • A pályázati adatlap hiánytalan kitöltése.

További feltételek:

 • Vizsgafelügyelő esetében, ha a szakmai vizsga nyelve nem magyar, vagy a képzési és kimeneti követelmények a vizsgára bocsátás feltételeként középfokú nyelvvizsgát írnak elő, és a szakmai vizsga idegen nyelvi követelményeket is tartalmaz, legalább a vizsgafelügyelőnek a szakmai vizsga nyelvét anyanyelven kell beszélni, vagy abból a KER szerinti C1 szintű államilag elismert nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal kell rendelkeznie. A vizsgán – a 297. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – tolmács nem vehető igénybe. (12/2020. (II.7.) Korm. rend. 272. § (5))
 • Mérési feladatokat ellátó tag, csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat és ezt munkáltatói igazolással alátámasztja.

A Pályázó vállalja:

 • hogy a Vizsgáztatói és szakértői névjegyzékbe kerülés esetén a nyilvántartásba vételt követő 1 éven belül, de legkésőbb az első megbízást megelőzően, – azt követően pedig legalább 3 évente, de jogszabályváltozáskor minden esetben – a vizsgáztatással kapcsolatos ismeretátadó, ismeretmegújító konzultáción vesz részt.
 • megbízása esetén megismeri és elfogadja a Vizsgaközpont összeférhetetlenségre, pártatlanságra, titoktartásra vonatkozó szabályait.

Pályázati adatlap kötelező mellékletei:

 • Szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyelvvizsga bizonyítvány másolata (amennyiben rendelkezik vele)
 • Mérési feladatokat ellátó tag esetében rendszeres oktatási tevékenységről munkáltatói igazolás
 • 1. sz. melléklet Nyilatkozat
 • 2. sz. melléklet Megpályázott szakmák és szakképesítések. A táblázatban szürkével jelzett feladatok nem pályázhatók.

A hiánytalanul beérkezett pályázatok elbírálása a benyújtást követően történik. Az elbírálás eredményéről a jelentkező a pályázati adatlapon megadott e-mail-címre kap értesítést.

A Békés Megyei Vizsgaközpont önállóan csak az akkreditáció megszerzése után szervezhet vizsgákat és kérhet fel szakembereket vizsgáztatói és szakértői feladatellátására.

A pályázat benyújtása

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett Pályázati adatlapot, illetve az ahhoz tartozó nyilatkozatot papíralapon – személyesen vagy postai úton – lehet benyújtani az alábbi címre:

Békés Megyei Vizsgaközpont

5700 Gyula

Karácsonyi János utca 13.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat”

A pályázat benyújtásának határideje folyamatos.

A kinyomtatott pályázati adatlapot és nyilatkozatot kérjük kék színű tollal aláírva benyújtani.

Fontos tudnivaló

Bizonyos esetekben a Képzési és kimeneti követelmények és Programkövetelmények speciális feltételeket írnak elő a vizsgáztatók számára (pl. nyelvismeret, szakmai gyakorlat). Kérjük, hogy a megpályázni kívánt szakma, szakképesítés esetében a pályázó tájékozódjon ezen feltételekről. (https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt és https://szakkepesites.ikk.hu/)

Előnyt jelent a pályázat elbírálásánál, ha a pályázó rendelkezik a megpályázott szakmával, szakképesítéssel, szakmairánnyal megegyező végzettséggel és szakmai tapasztalattal. Kérjük a szakmai tapasztalatot az önéletrajzban feltüntetni.

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:

Hrabovszkiné dr. Dandé Szidónia

Irányítási vezető

vizsgakozpont@gyvk.hu

Tel: +36 66 561-420/351

Pályázati adatlap vizsgáztatói és szakértői pályázathoz

1.sz. melléklet – Nyilatkozat

2.sz. melléklet – Megpályázott szakmák, szakképesítések

Pályázat kiegészítése Vizsgáztatói és szakértői névjegyzékében szereplő tagok számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázat kiegészítése

a Békés Megyei Vizsgaközpont

Vizsgáztatói és szakértői névjegyzékében szereplő tagok számára

A benyújtott pályázat kiegészítésének okai lehetnek:

 • a pályázott képzési területeken (KEOR) belül új programkövetelmények megjelenése,
 • a pályázó döntése alapján az eredetileg megjelölt szerepkörökön túl újabbak megpályázása.

Megpályázható vizsgáztatói feladatok:

 • ellenőrzési feladatokat ellátó tag (vizsgafelügyelő) a szakképesítések képesítő vizsgáira,
 • mérési feladatokat ellátó tag,
 • értékelési feladatokat ellátó tag.

Megpályázható szakértői feladatok:

 • írásbeli feladat készítő a szakképesítések képesítő vizsgáira,
 • projektfeladat készítő,
 • feladat véleményező.

A pályázaton történő részvétel feltételei:

 • A pályázó rendelkezik a vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételeivel. (12/2020. (II.7.) Korm. rend. 134. §)
 • A pályázat mellékleteként szereplő nyilatkozat aláírása.
 • A Pályázati adatlap kiegészítés kitöltése. A táblázatban szürkével jelzett feladatok nem pályázhatók.

További feltételek:

 • Vizsgafelügyelő esetében, ha a szakmai vizsga nyelve nem magyar, vagy a képzési és kimeneti követelmények a vizsgára bocsátás feltételeként középfokú nyelvvizsgát írnak elő, és a szakmai vizsga idegen nyelvi követelményeket is tartalmaz, legalább a vizsgafelügyelőnek a szakmai vizsga nyelvét anyanyelven kell beszélni, vagy abból a KER szerinti C1 szintű államilag elismert nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal kell rendelkeznie. A vizsgán – a 297. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – tolmács nem vehető igénybe. (12/2020. (II.7.) Korm. rend. 272. § (5))
 • Mérési feladatokat ellátó tag, csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat és ezt munkáltatói igazolással alátámasztja.

A Pályázó vállalja:

 • hogy a Vizsgáztatói és szakértői névjegyzékbe kerülés esetén a nyilvántartásba vételt követő 1 éven belül, de legkésőbb az első megbízást megelőzően, – azt követően pedig legalább 3 évente, de jogszabályváltozáskor minden esetben – a vizsgáztatással kapcsolatos ismeretátadó, ismeretmegújító konzultáción vesz részt.
 • megbízása esetén megismeri és elfogadja a Vizsgaközpont összeférhetetlenségre, pártatlanságra, titoktartásra vonatkozó szabályait.

A hiánytalanul beérkezett pályázatok elbírálása a benyújtást követően történik. Az elbírálás eredményéről a jelentkező a pályázati adatlapon megadott e-mail-címre kap értesítést.

A Békés Megyei Vizsgaközpont önállóan csak az akkreditáció megszerzése után szervezhet vizsgákat és kérhet fel szakembereket vizsgáztatói és szakértői feladatok ellátására.

A pályázat benyújtása

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett Pályázati adatlap kiegészítés, illetve az ahhoz tartozó nyilatkozatot papíralapon – személyesen vagy postai úton – lehet benyújtani az alábbi címre:

Békés Megyei Vizsgaközpont

5700 Gyula

Karácsonyi János utca 13.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat kiegészítés”

A pályázat benyújtásának határideje folyamatos.

A kinyomtatott Pályázati adatlap kiegészítést és nyilatkozatot kérjük kék színű tollal aláírva benyújtani.

Fontos tudnivaló

Bizonyos esetekben a Képzési és kimeneti követelmények és Programkövetelmények speciális feltételeket írnak elő a vizsgáztatók számára (pl. nyelvismeret, szakmai gyakorlat). Kérjük, hogy a megpályázni kívánt szakma, szakképesítés esetében a pályázó tájékozódjon ezen feltételekről. (https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt és https://szakkepesites.ikk.hu/)

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:

Hrabovszkiné dr. Dandé Szidónia

Irányítási vezető

vizsgakozpont@gyvk.hu

Tel: +36 66 561-420/351

0119_Pályázati-adatlap-kiegészítés

0415 Pályázati adatlap kiegészítés

0416 Pályázati adatlap kiegészítés

0715 Pályázati adatlap kiegészítés

0721 Pályázati adatlap kiegészítés

0913 Pályázati adatlap kiegészítés

0921 Pályázati adatlap kiegészítés

0922 Pályázati adatlap kiegészítés

0923 Pályázati adatlap kiegészítés

1011 Pályázati adatlap kiegészítés

1012 Pályázati adatlap kiegészítés

1013 Pályázati adatlap kiegészítés

Pályázati felhívás Jegyzői névjegyzékbe történő regisztráláshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Békés Megyei Vizsgaközpont

Jegyzői névjegyzékbe történő regisztráláshoz

A Békés Megyei Vizsgaközpont a szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez vizsgáztatással összefüggő feladatok ellátására jegyzőket keres.

A Békés Megyei Vizsgaközpont önállóan csak az akkreditáció megszerzése után szervezhet vizsgákat és kérhet fel szakembereket jegyzői feladat ellátására.

A pályázaton történő részvétel feltételei

A pályázaton az a személy vehet részt, aki

 • minimum érettségi vizsgával rendelkezik,
 • cselekvőképes,
 • büntetlen előéletű

Pályázati adatlap kötelező mellékletei

 • szakmai önéletrajz
 • érettségi bizonyítvány másolata
 • sz. melléklet Nyilatkozat

A Pályázó vállalja

 • hogy a Jegyzői névjegyzékbe kerülés esetén a nyilvántartásba vételt követő 1 éven belül, de legkésőbb az első megbízást megelőzően, – azt követően pedig legalább 3 évente, de jogszabályváltozáskor minden esetben – a vizsgáztatással kapcsolatos ismeretátadó, ismeretmegújító konzultáción vesz részt.
 • megbízása esetén megismeri és elfogadja a Vizsgaközpont összeférhetetlenségre, pártatlanságra, titoktartásra vonatkozó szabályait.

A hiánytalanul beérkezett pályázatok elbírálása a benyújtást követően történik. Az elbírálás eredményéről a jelentkező a pályázati adatlapon megadott e-mail-címre kap értesítést.

A Békés Megyei Vizsgaközpont önállóan csak az akkreditáció megszerzése után szervezhet vizsgákat és kérhet fel szakembereket jegyzői feladatellátására.

A pályázat benyújtása

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett Pályázati adatlapot, illetve az ahhoz tartozó nyilatkozatot papíralapon – személyesen vagy postai úton – lehet benyújtani az alábbi címre:

Békés Megyei Vizsgaközpont

5700 Gyula

Karácsonyi János utca 13.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat”

A pályázat benyújtásának határideje folyamatos.

A kinyomtatott pályázati adatlapot és nyilatkozatot kérjük kék színű tollal aláírva benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban további információt kérhet:

Hrabovszkiné dr. Dandé Szidónia

Irányítási vezető

vizsgakozpont@gyvk.hu

Tel: +36 66 561-420/351

Pályázati adatlap Jegyzői

Nyilatkozat